Daeth Mohamed Hadid yn ddyn sengl eto ar ôl i'w ddyweddi llawer iau fod eisiau plant gydag ef, rhywbeth nad oedd eisiau ei adrodd.Fe wnaeth tad Gigi a Bella, 71, a Shiva Safai, 39, wahanu ffyrdd flwyddyn yn ôl, ond ni chadarnhawyd yn gyhoeddus tan yr wythnos hon. Mae TMZ yn adrodd bod Shiva eisiau plant, ac nid oedd gan Mohamed ddiddordeb mewn ehangu ei deulu, sydd eisoes yn cynnwys pum plentyn - merched Gigi a Bella, Alana a Marielle, a'i mab, Anwar.

Gwasg Delwedd / CEFNDIR

Mae TMZ yn ychwanegu bod Shiva hefyd yn bryderus ar ôl i ddynes honni ei bod wedi cael perthynas â Mohamed.

Nid yw'n hysbys pwy dynnodd y plwg ar y rhamant yn y pen draw, ond fe wnaethant benderfynu yn y pen draw nad oeddent i fod. Hefyd rhoddodd y fodrwy dyweddïo yn ôl, a oedd yn etifedd teulu.

Mae'r ddeuawd yn parhau i fod ar delerau da.Ymgysylltodd Mohamed a Shiva yn 2014, ond roedd i fod yn erbyn y syniad o glymu'r cwlwm mewn gwirionedd, gan ei fod wedi bod yn briod ddwywaith o'r blaen.

Mae Shiva bellach yn dyddio dyn newydd.