Mae Wendy Williams yn mynd ar drip i lawr lôn atgofion er anrhydedd pen-blwydd ei mab, ond mae gan ei chadwolion lawer o bobl yn gofyn cwestiynau.Broadimage / Shutterstock

I ddathlu pen-blwydd Kevin Hunter Jr yn 20 oed, cymerodd gwesteiwr y sioe siarad i Instagram i arddangos ychydig o gofroddion, gan gynnwys ei cerclage - a elwir fel arall yn bwyth ceg y groth.

'Heddiw yw fy niwrnod mwyaf! Mae'r mab Kevin a minnau'n dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed ym Miami a dwi yn NYC, ond dydy cariad byth yn stopio, 'ysgrifennodd ochr yn ochr â'r llun. 'Os edrychwch yn ofalus fe welwch olion o wallt 1af wedi'u torri, mae fy nghragen ar sneaker, fel mam ... mae gen i ei ddannedd i gyd.'

Gweld y post hwn ar Instagram

Heddiw yw fy niwrnod mwyaf! Mae'r mab Kevin a minnau'n dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed ym Miami ac rydw i yn NYC, ond nid yw cariad byth yn stopio. Os edrychwch yn ofalus fe welwch olion o wallt 1af wedi'u torri, mae fy cerclage ar sneaker, fel mam ... MAE gen i ei ddannedd i gyd Nid wyf yn ffan o gacen, ond heddiw yn iawn ... i'm mab Beth ydych chi'n ei wneud?

Swydd wedi'i rhannu gan Wendy Williams (@wendyshow) ar Awst 18, 2020 am 6:29 am PDTYchwanegodd, 'Nid wyf yn ffan o gacen, ond heddiw yn iawn ... i'm mab Beth ydych chi'n ei wneud?'

Roedd ffans yn gyflym i dynnu sylw at ryfeddod yr eitemau a arbedwyd.

'Beth yn y dewiniaeth voodoo yw'r gwallt hwnnw i gyd,' meddai un person.

Fodd bynnag, roedd mwyafrif y cwestiynau'n canolbwyntio ar y cerclage, a ddefnyddir i ddal ceg y groth merch ar gau.

'Gall eitemau fod â gwerth sentimental ond nid yw'n golygu eich bod yn eu cadw. Cafodd hwnnw ei wnio i mewn i geg y groth, dyna biohazard ac mae ganddi hi yn eistedd ar esgid babi ei meibion, 'ysgrifennodd un person.

Roedd un arall yn meddwl tybed, 'A yw'r cerclage yn dal yn y rhewgell?'

Gregory Pace / Shutterstock

Cefnogodd llawer o ddilynwyr Wendy hi, gan honni bod rhieni yn aml yn cadw pethau oddi wrth eu plant y gellir eu hystyried yn rhyfedd.

'Da i chi,' meddai un person. 'Gallai hynny fod y rhywbeth a DDEFNYDDIWYD neu a Fenthycwyd ar ddiwrnod y briodas.'

Dywedodd un arall, 'Mae'n rhywbeth y mae pobl yn ei wneud. Mae gan fy mam fy ngwallt o hyd a rhan o fy llinyn bogail o'r adeg y cefais fy ngeni. '