Mae Sarah Paulson wedi rhoi cipolwg doniol iawn ar ei pherthynas breifat â’i gariad, Holland Taylor… wel, math o.Ddydd Llun, i ddathlu pen-blwydd Holland yn 76, fe bostiodd Sarah lun ar ei Twitter o ddau ddyfrgi wedi eu cozio i fyny ac yn ymlacio yn y dŵr.

'Hwn oedd y llun mwyaf dilys ohonom ar y rhyngrwyd. Pen-blwydd Hapus @HollandTaylor, 'cellwair Sarah, 44, gan ychwanegu'n felys,' Rwy'n dy garu di yn wyllt ac am byth. '

Byth ers hynny dechreuodd ddyddio ddiwedd 2015 , bu llawer o chwilfrydedd ynglŷn â y berthynas , yn enwedig o ystyried y bwlch oedran 32 oed. Fodd bynnag, mae'r rhamant wedi bod yn sefydlog ac yn gariadus.MediaPunch / REX / Shutterstock

'Pe bai'n rhaid rhagfynegi fy newisiadau bywyd yn seiliedig ar yr hyn a ddisgwylid gennyf gan gymuned ar y naill ochr neu'r llall, byddai hynny'n mynd i wneud i mi deimlo'n wirioneddol straitjacketed, ac nid wyf am deimlo hynny,' meddai Sarah wrth The New York Times yn 2016. 'Yr hyn y gallaf ei ddweud yn hollol yw fy mod mewn cariad, ac mae'r person hwnnw'n digwydd bod yn Holland Taylor.'

Y llynedd, siaradodd y seren 'American Horror Story' ag Elle amdani perthynas 'anghonfensiynol' , gan ddweud, 'Wnes i ddim dewis cwympo mewn cariad â'r person y gwnes i syrthio mewn cariad ag ef. Ond rwy'n credu pam ei fod yn ddiddorol i bobl yw ei fod yn anghonfensiynol ar bapur. I berson a allai gael ei hun mewn sefyllfa y mae'n ofni y bydd yn cael ei chamarwain neu ei barnu, efallai y gallent fy ngweld yn byw fy mywyd mewn ffordd sy'n ddilys i mi - dim ond ceisio bod mor real â phosibl. Os yw hynny'n ysbrydoli unrhyw un arall, ni all hynny fod yn beth drwg. '