Mae gŵr Meghan Trainor, Daryl Sabara, wedi’i gyhuddo o ddau gamymddwyn ar ôl honnir iddo fandaleiddio car rhywun arall trwy rwygo dau banel ochr â’i ddwylo noeth yn gynharach eleni.MediaPunch / REX / Shutterstock

TMZ Adroddodd fod lluniau gwyliadwriaeth yn dangos y seren 'Spy Kids' yn cerdded mewn car wedi'i barcio ger campws UCLA ym mis Mawrth pan stopiodd a dechrau rhwygo dau banel ochr arfer. Yna ffodd o'r olygfa.

Yr hyn sy'n fwy diddorol yw nad yw perchennog y car yn adnabod yr actor, ac nid yw'n gwybod pam fod gan Daryl broblem gyda'i gar.

Mae dogfennau llys yn dangos bod dyn Meghan wedi’i gyhuddo o un cyfrif o fandaliaeth ac un cyfrif o ymyrryd â cherbyd. Mae ar fin cael ei arestio mewn llys yn Los Angeles ar Dachwedd 20.