David Schwimmer a Zoe Buckman yn yr Emmys Rex UDA David Schwimmer Getty Images Gogledd America nofiwr david Rex UDA 163486258 WireImage David Schwimmer OS Rhannu Trydar Pin E-bost

Mae David Schwimmer a'i wraig saith mlynedd, Zoe Buckman, yn dod â'u priodas i ben.Mae'r cwpl yn rhannu merch 5 oed Cleo Buckman Schwimmer.

'Gyda chariad, parch a chyfeillgarwch mawr rydyn ni wedi penderfynu cymryd peth amser ar wahân wrth i ni bennu dyfodol ein perthynas,' meddai'r cwpl mewn datganiad. 'Ein blaenoriaeth, wrth gwrs, yw hapusrwydd a lles ein merch yn ystod yr amser heriol hwn, ac felly gofynnwn am eich cefnogaeth a'ch parch at ein preifatrwydd wrth i ni barhau i'w chodi gyda'n gilydd a llywio'r bennod newydd hon i'n teulu.'

Mae'r cwpl wedi bod gyda'i gilydd ers 10 mlynedd, ond wedi clymu'r cwlwm yn 2010 mewn seremoni fach, breifat.

Mae David a Zoe, a gyfarfu tra roedd y cyn seren 'Friends' yn cyfarwyddo 'Run' 2007 yn Llundain, bob amser wedi bod yn hynod breifat, ond heb gael eu gweld yn gyhoeddus ers mis Hydref 2016.Hon oedd y briodas gyntaf i'r ddau.