Mae Casey Affleck a Summer Phoenix bellach wedi ysgaru’n swyddogol.yw kim kardashian yn cael ysgariad 2017
OS

Adroddodd y Blast fod barnwr wedi cymeradwyo'r gwaith papur, ond ychydig arall a elwir yn Enillydd Oscar ac mae gan Haf setliad cyfrinachol y cytunwyd arno eisoes.

Mae'r dogfennau'n dangos bod Casey wedi cytuno i dalu cynhaliaeth plant i'w dau fab, Indiana, 13, ac Atticus, 9.

Ddiwedd mis Gorffennaf, roedd yn ymddangos i ddechrau y byddai'r ddau yn brwydro yn y llys o ran cefnogaeth i ysbïwyr - gofynnodd amdani, tra gofynnodd i'r llys ei rhwystro. Fodd bynnag, nododd TMZ fod Casey a Summer wedi setlo eu hanghytundeb ynghylch cefnogaeth ysbïol mewn dim ond pedwar diwrnod . Roedd yn benderfynol y byddai'r actor yn talu cefnogaeth ysgubol fel rhan o'r setliad.

rihanna a'i chariad lluniau
Rex UDA

Y ffaith bod Casey a Summer tynnodd y plwg nid yw eu priodas yn arbennig o syndod.Cyhoeddodd y ddau eu bod wedi gwahanu ym mis Mawrth 2016. Yn eu dogfennau ysgariad, rhestrodd y ddau eu dyddiad gwahanu fel Tachwedd 2015. Rhestrwyd 'Gwahaniaethau anghymodlon' fel y rheswm dros yr ysgariad.