Mae seren 'Below Deck', Sandy Yawn, wedi datgelu bod ei chariad, Leah Shafer, yn brwydro yn erbyn y fron canser.Banc Lluniau NBCU trwy Getty Images

Aeth y dyn 54 oed i Twitter ddydd Gwener i rannu'r newyddion trist gyda chefnogwyr. 'Helo bawb, nid y newyddion yr oeddem yn gobeithio amdanynt,' ysgrifennodd, ynghyd â llun o'r cwpl. 'Rydyn ni byth mor ddiolchgar am eich holl weddïau a'ch dymuniadau da ac wedi ein gorlethu. Rydyn ni'n caru chi i gyd gymaint. Gwybod ein bod yn cael ein cryfhau gan alltudio cariad a'n bod yn parhau i fod yn hynod gadarnhaol ar gyfer y dyfodol. '

Mewn cyfres o drydariadau, parhaodd i rannu neges obeithiol i gefnogwyr. 'Gyda'n gilydd rydyn ni'n gryfach, yn enwedig gyda'ch holl feddyliau da yn dod ein ffordd,' ysgrifennodd.

Yn ôl Yawn, cafodd y canser ei ddal yn gynnar ac mae Leah wedi dewis cael mastectomi dwbl ac ailadeiladu. 'Rydyn ni wrthi'n chwilio am brif lawfeddygon nawr,' ysgrifennodd.

Mae hi'n credu'n gryf nad yw'r sefyllfa ond yn mynd i gryfhau eu bond ac mae wedi ymrwymo i'w phartner yn ystod ei hamser ceisio. 'Byddwn yn addasu i'n arferol newydd. Byddwn yn dod allan yn gryf. Mae'n mynd i fod yn anodd bod ar wahân am 7 wythnos, ond ein cariad ni yw'r fargen go iawn, a byddaf yn dod adref i Leah yn Denver ar ôl teithio i'r gwaith, 'parhaodd.

'Trwy'r amseroedd hyn rydyn ni wir yn dibynnu ar FFYDD ac yn sylweddoli pa mor anhygoel yw ein cariad ~ Llawer o Gariad i chi i gyd! A beth bynnag sy'n helpu menywod i fod yn rhagweithiol, postiwch hi! '