Bella Thorne Datgelodd ar y cyfryngau cymdeithasol iddi gael ei cham-drin yn rhywiol trwy gydol ei phlentyndod.Newyddion PictureLux / Splash

Cymerodd yr actores i Instagram i rannu'r neges dorcalonnus.

Gweld y post hwn ar Instagram

Cefais fy ngham-drin yn rhywiol a thyfu'n gorfforol o'r diwrnod y gallaf gofio nes fy mod yn 14 oed. Pan gefais y dewrder o'r diwedd i gloi fy nrws yn y nos ac eistedd wrth ei ochr. Pob noson damn. Aros i rywun fanteisio ar fy mywyd eto. Drosodd a throsodd arhosais iddo stopio ac o'r diwedd fe wnaeth. Ond nid yw rhai ohonom mor ffodus i fynd allan yn fyw. Os gwelwch yn dda heddiw sefyll dros bob enaid Cam-drin. #amser i fyny

Swydd wedi'i rhannu gan HARDDWCH (@bellathorne) ar Ionawr 7, 2018 am 1:43 pm PST

'Cefais fy ngham-drin yn rhywiol a thyfu'n gorfforol o'r diwrnod y gallaf gofio nes fy mod yn 14 ..,' pennawdodd lun ohoni ei hun wedi'i gwisgo mewn dillad gaeaf. 'Pan gefais y dewrder o'r diwedd i gloi fy nrws yn y nos ac eistedd wrth ei ochr. Pob noson damn. Aros i rywun fanteisio ar fy mywyd eto. Drosodd a throsodd arhosais iddo stopio ac o'r diwedd fe wnaeth. ''Nid yw rhai ohonom mor ffodus i fynd allan yn fyw,' parhaodd. 'Os gwelwch yn dda heddiw sefyll dros bob enaid Cam-drin. #amser i fyny.'

Mae'r actores wedi sôn iddi gael ei cham-drin o'r blaen, ond heb fanylu ar y cam-drin.

Ym mis Rhagfyr, ysgrifennodd defnyddiwr Twitter am Bella, gan ddweud, 'Beth wnaeth Disney i'r ferch hon?! Rwy'n credu iddi gael ei molested? ' Gwelodd Bella y neges, ac atebodd, 'Ie. Felly nid Disney ydoedd. '

Drannoeth, fe drydarodd yn gryptig, 'Gall y byd fod yn lle sâl weithiau.'