Cafodd seren ‘21 Jump Street ’Richard Grieco ei arestio am feddwdod cyhoeddus ar ôl ceisio mynd ar fwrdd awyren yn feddw ​​yn Texas, meddai’r heddlu.Matt Baron / Shutterstock

TMZ , gan nodi awdurdodau, yn adrodd bod yr actor wedi cyrraedd ei giât ym Maes Awyr Rhyngwladol Dallas / Fort Worth ddydd Iau pan wadodd gweithiwr cwmni hedfan iddo fynd ar fwrdd. Yn ôl TMZ, honnir bod Richard wedi ‘hela dros y cownter, yn gweiddi ar weithwyr ac yn llithro ei araith… fe wnaeth hefyd reeked o ferwi. '

Wrth siarad â heddlu'r maes awyr, dywedodd Richard fod ganddo ddau ddiod fodca cyn yr hediad. Yn ystod y broses arestio, dywedodd hefyd wrth yr heddlu ei fod yn daflen nerfus a bod ganddo bresgripsiwn Klonopin yn ei fag. Nododd yr heddlu yn yr adroddiad arestio na ddylid cymryd Klonopin gydag alcohol.

Dywed adroddiad yr heddlu fod yr actor yn simsan iawn ar ei draed pan gafodd ei archebu.

Siaradodd Richard â TMZ ddydd Gwener a galwodd yr arestiad 'ddim mor fawr â hynny,' gan nodi iddo archebu hediad arall o Texas i Pennsylvania.